Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165961
Title: Una empresa cotonera catalana: la fábrica de 'la Rambla' de Vilanova, 1841-1861
Author: Nadal, Jordi, 1929-
Ribas i Miràngels, Enric
Keywords: Indústria tèxtil
Indústria del cotó
Textile industry
Cotton manufacture
Issue Date: 1974
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: Pierre Vilar ha reconstituït els mecanismes de 1''engegada' (takeoff) catalana del segle XVIII. Increment demogràfic i esplendor agrari durant la primera meitat de la centúria, forçant l'inici dels intercanvis ámb l'estranger; crisi d'aquest comerç i compensació en l'àmbit del tràfic colonial americà; dificultats finiseculars i orientació de la burgesia mercantil cap als negocis industrials. Recolzat en el baix preu dels grans, el fort increment de la població entre 1715 i 1735 es tradueix en un descens del salari agrícola i un augment dels ingressos dels senyors, amb millora de la producció i de la productivitat agràries. La gran puja afecta principalment la viticultura, afavorida per una forta demanda exterior. La participació de la burgesia barcelonina en els arrendaments d'aquells ingressos permet de canalitzar una part considerable dels capitals formats al camp cap a les activitats mercantils. L'acumulació comercial ve a reforçar, d'aquesta manera, la primitiva acumulació agrària. Cap a mitjans del segle, però, un nou desequilibri entre homes i recursos (per la reducció, a benefici de la vinya, del terreny destinat als cereals) torna a introduir la crisi demogràfica. Uns vint anys més tard, cap a 1770-1775, l'oferta de mà d'obra acusa el cop. Contràriament a allò que va passar en la primera meitat de segle, els sous augmenten, la renda disminueix i els capitals s'han d'orientar cap a una altra activitat: la fabricació d'indianes.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137503
It is part of: Recerques, 1974, num. 3, p. 47-82
URI: http://hdl.handle.net/2445/165961
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516784.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.