Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165966
Title: Intervencions infermeres relacionades amb la salut sexual i reproductiva dels adolescents
Author: Pelfort Llort, Margot
Director/Tutor: González Samartino, Maribel
Navarro i Sabaté, Àurea
Keywords: Adolescents
Salut sexual
Procés d'infermeria
Treballs de fi de grau
Teenagers
Sexual health
Nursing process
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2020
Abstract: Introducció: L’adolescència és un període de creixement en el qual es comença a desenvolupar la sexualitat en tota la seva totalitat, tant aspectes psicològics com físics. Un estat socioeconòmic deficient pot interferir negativament en la salut sexual i reproductiva (SSIR) dels adolescents, augmentant el nombre d'embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual, entre d’altres. Les infermeres, com a professionals de la salut, hem d’assegurar una atenció en SSIR igualitària, equitativa, universal i de qualitat. Objectius: Identificar les Intervencions infermeres efectives que s’estan realitzant actualment adreçades a la millora de la Salut Sexual i Reproductiva dels adolescents. Metodologia: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a les següents bases de dades: PubMed, Cuiden, Cercabib, Medes, CINAHL i Biblioteca virtual en salud. S’han escollit tretze articles tenint en compte els criteris d’inclusió. Resultats: S’han inclòs un total de tretze articles: dues revisions bibliogràfiques, dos de disseny quasi experimental, i la resta són estudis descriptius qualitatius. Les intervencions infermeres sobre SSIR en adolescents van adreçades a millorar la formació sobre conductes sexuals de risc, i els resultats se centren en Malalties de transmissió sexual i embarassos adolescents. Conclusió: Tot i l’eficàcia demostrada de les intervencions infermeres en adolescents respecte la SSIR, hi ha un ampli camí per recórrer, encara doncs les intervencions no sempre es tradueixen en una millora significativa d’hàbits i conductes sexuals adolescents de menys risc, especialment caldria posar atenció en aquells factors que aconsegueixen facilitar l’accés a l’atenció de SSIR en els adolescents de renda baixa.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutores: Maribel González Samartino / Àurea Navarro i Sabaté
URI: http://hdl.handle.net/2445/165966
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
165966.pdf205.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons