Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165968
Title: Els Consells Oberts a Catalunya
Author: Bada Erta, Antoni
Director/Tutor: Díaz Anabitarte, Aitor
Keywords: Municipis
Organització
Catalunya
Treballs de fi de grau
Municipal corporations
Organization
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: Aquest Treball de Final de Grau versa sobre el règim d’organització dels municipis en Consell Obert a Catalunya en totes les seves vessants, però sobretot jurídica i politològica. El Consell Obert és un règim especial d’organització municipal basat en la democràcia directa on tots els electors del municipi formen part d’una assemblea o consell que escull directament l’Alcalde. Aquest sistema de govern assembleari de llarga tradició històrica ha persistit fins l’actualitat en municipis d’Espanya i Catalunya, configurant-se com una de les poques institucions de democràcia directa que romanen en vigor en el nostre ordenament jurídic. No obstant això, el Consell Obert no ha estat gaire estudiat per la ciència jurídica o política, i més enllà de la literatura històrica no s’ha portat a terme cap estudi en aquesta matèria en l’àmbit català. Així doncs, l’interès acadèmic per desenvolupar el Treball de Final de Grau sobre els Consells Oberts catalans resideix en el fet que representen una de les poques reminiscències de democràcia pura que d’alguna manera han persistit en el nostre ordenament jurídic, sent necessària una aportació científica que aporti una mica de llum en aquesta matèria poc explorada...
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona. Línia d’estudi: Institucions de govern, participació i representació ciutadana. Curs: 2019-2020. Tutor: Aitor Díaz Anabitarte.
URI: http://hdl.handle.net/2445/165968
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Antoni_Bada_Erta.pdf392.29 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons