Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165988
Title: El cens del comte de Floridablanca de 1787 (part de la Vall d'Aran)
Author: Lluch, Ernest, 1937-2000
Keywords: Censos
Catalunya
Census
Catalonia
Issue Date: 1981
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: El cens de Floridablanca del 1787 1 ha constituït, pràcticament, l'inici de la moderna demografia. La seva utilització a fons a Catalunya fou realitzada d'una manera sistemàtica per Pierre Vilar a la seva gran obra i en els seus detalls refeta per Eulàlia Duran de Cahner a la traducció catalana. Josep Iglésies, que ha tingut una dedicació sistemàtica a la nostra historia demogràfica: publica, finalment, la part catalana del cens de Floridablanca i posa a l'abast el que havia restat inèdit en el seu detall més elemental a la biblioteca del Palau Reia1. D'aquesta manera les aportacions successives de Vilar, Duran de Cahner i Iglésies han anat precisant les dades, després d'un laboriós garbellament, fins a quedar establertes d'una manera gairebé definitiva.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137585
It is part of: Recerques, 1981, num. 11, p. 161-177
URI: http://hdl.handle.net/2445/165988
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
136974.pdf387.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.