Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166008
Title: El consum de petroli en la industrialització catalana (1860-1936)
Author: Sudrià, Carles, 1953-
Keywords: Industrialització
Consum d'energia
Petroli
Industrialization
Energy consumption
Petroleum
Issue Date: 1990
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: Una de les conseqüències que ha tingut la crisi que afecta l'economia mundial des de fa més de quinze anys ha estat la de posar en relleu l'estreta dependència que hi ha entre desenvolupament econòmic i consum d'energia. En concret, l'anàlisi de les disponibilitats de petroli i dels seus preus és un lloc comú de tots els estudis sobre les causes de la crisi i les polítiques adients per superar-la. El petroli ha fet un paper prominent dins l'oferta energètica mundial des de la fi de la Segona Guerra Mundial. A les dècades anteriors el seu pes era molt més modest, però la seva importància estratègica era gran, ja que alimentava una de les innovacions fonamentals de l'anomenada segona revolució industrial: l'automòbil. Abans i tot de l'aparició d'aquest, el petroli havia estat utilitzat de manera forc;:a massiva en l'enllumenat públic i particular. És des d'aquesta perspectiva d'indicador de l'arrelament de determinades innovacions que l'estudi del consum de petroli abans de l'època hegemònica pot resultar il·lustratiu. L'objectiu d'aquest artic1e és presentar un estudi d'aquestes característiques per al cas català. Es tracta d'una aproximació essencialment descriptiva que només pretén oferir informació sobre un aspecte de la industrialització catalana fins ara poc conegut.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137678
It is part of: Recerques, 1990, num. 23, p. 181-200
URI: http://hdl.handle.net/2445/166008
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084843.pdf803.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.