Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166165
Title: L'estructura comercial d'una fàbrica d'indianes barcelonina: Joan Rull y Cia (1790-1821)
Author: Sánchez Suárez, Alejandro
Keywords: Indústria tèxtil
Barcelona (Catalunya)
Mercat
Indústria del cotó
Textile industry
Barcelona (Catalonia)
Market
Cotton manufacture
Issue Date: 1989
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: Si algun aspecte relacionat amb la manufactura cotonera catalana té ja una certa tradició, és el dels mercats. Aquest tema no sols ha donat lloc a investigacions importants, sinó també a una serie de discussions que han resultat aclaridores i que han permès avançar bastant en aquest terreny. No obstant això, la pràctica totalitat d'aquests estudis i debats han estat centrats en el tema del mercat colonial. La perspectiva «americanista» ha predominat a l'hora d'establir els orígens i el desenvolupament del sector tèxtil cotoner català. Com ha assenyalat Josep M. Delgado, la coincidència cronològica entre creixement manufacturer i expansió del comerç colonial, en especial després deis decrets de lliure comerç, ha portat a establir una relació directa entre ambdós fenòmens.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137662
It is part of: Recerques, 1989, num. 22, p. 9-24
URI: http://hdl.handle.net/2445/166165
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
077535.pdf854.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.