Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166455
Title: Sobre la natura dels estats. Una revisió basada en corpus
Author: Coll-Florit, Marta
Climent, Salvador (Climent Roca)
Castellón Masalles, Irene
Keywords: Corpus (Lingüística)
Català
Corpora (Linguistics)
Catalan language
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] El present treball ofereix una nova aproximació a la categoria aspectual dels estats basada en dades del català extretes de corpus. L'objectiu fonamental és doble: d'una banda, es vol posar de relleu el fet que els estats constitueixen una categoria gradual; per altra banda, es pretén subratllar el fet que la variabilitat en el comportament sintàctic dels predicats estatius rep una explicació més entenedora i clara si es tenen en compte les diferents possibilitats de conceptualització de l'estructura interna de les situacions.
[eng] This paper aims to offer a new approach to the aspectual category of states based on Catalan data extracted from corpus. The goal is twofold: firstly, to point out that states constitute a gradual category; and secondly, to highlight that syntactic variability within the stative predicates category receives a more understandable and clear explanation if the different possibilities of situation conceptualization are taken into account.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Sintagma/article/view/188153
It is part of: Sintagma, 2008, vol. 20, p. 21-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/166455
ISSN: 0214-9141
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
576794.pdf567.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons