Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166539
Title: Creant bastides: codisseny d’un espai educatiu a l’escola Norai
Author: Guillamot Mañé, Sílvia
Director/Tutor: Escofet Roig, Anna
Keywords: Disseny
Equipaments escolars
Educació primària
Design
School facilities
Primary education
Issue Date: 2020
Abstract: El present informe sobre el procés de codisseny d’un espai d’aprenentatge és el resultat de la reflexió realitzada durant un curs a l’entorn de la ideació d’una aula prototip per a una escola de primària. El postgrau que emmarca aquesta reflexió m’ha permès fonamentar teòricament el que per a mi eren intuïcions, sobretot pel que fa al mètode participatiu i el propi codisseny. L’espai ideat és fruit del seu temps i de l’interès actual per al disseny d’entorns d’aprenentatge lligats a innovació educativa i vol crear un espai que recolzi l’aprenentatge que s’hi dona, el treball en equip i la col·laboració, l'aprenentatge autodirigit, l’aprenentatge actiu, la investigació i la creació (Freman i altres, 2017).
Note: Postgrau Disseny d’Espais d’Aprenentatge, Facultat d’Educació. Curs: 2019-2020, Tutora: Anna Escofet Roig
URI: http://hdl.handle.net/2445/166539
Appears in Collections:Postgrau - Disseny d’Espais d’Aprenentatge

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP_Silvia_Guillamot.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons