Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166664
Title: Un viaje real por el Mediterráneo: Felipe V en 1702
Author: Pérez Samper, María Ángeles, 1949-
Keywords: Guerra de Successió, 1702-1714
Mediterrània (Mar)
Barcelona (Catalunya)
War of Spanish Succession, 1701-1714
Mediterranean Sea
Barcelona (Catalonia)
Felip V, rei d'Espanya, 1683-1746
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Felip V es trobava a Barcelona amb el doble motiu de convocar les Corts i rebre a la seva esposa María Luisa Gabriela de Savoia, quan a Itàlia va començar la Guerra de Successió. A principis d’abril de l’any 1702, el rei es va embarcar al port de Barcelona amb destinació al regne de Nàpols, on va ser rebut solemnement. Va romandre allí un temps amb el propòsit d’assegurar la seva herència, però molt aviat va partir cap al camp de batalla. Des Nàpols va anar a Liorna i després a Milà, però les insistents peticions que li arribaven d’Espanya, van forçar la seva tornada, passant de nou per Barcelona. Aquest viatge mediterrani va marcar el començament del regnat i va tenir al seu secretari Antonio de Ubilla escriure la crònica de tot el que va passar, com a testimoni i celebració d’aquells fets.
[spa] Se hallaba Felipe V en Barcelona con el doble motivo de convocar las Cortes y recibir a su esposa María Luisa Gabriela de Saboya, cuando comenzó en Italia la Guerra de Sucesión. A principios de abril del año 1702, el rey se embarcó en el puerto de Barcelona con destino al reino de Nápoles, donde fue recibido solemnemente. Permaneció allí un tiempo con el propósito de asegurar su herencia, pero muy pronto partió hacia el campo de batalla. Desde Nápoles fue a Liorna y luego a Milán. En la batalla de Luzzara destacó por su arrojo. Pero las insistentes peticiones que le llegaban de España, forzaron su regreso, pasando de nuevo por Barcelona. Este viaje mediterráneo marcó el comienzo del reinado y tuvo una gran influencia en la persona de Felipe V, hasta el punto de que encargó a su secretario Antonio de Ubilla escribir la crónica de todo lo sucedido, como testimonio y celebración.
[eng] When the War of Spanish Succession began, Philip V of Spain was in Barcelona with the double purpose of celebrating the Cortes and welcoming his wife, María Luisa Gabriela de Savoie. At the beginning of April 1702, the king embarked from the port of Barcelona bound for the kingdom of Naples, where he was solemnly received. He stayed there for a while, but soon departed for the battlefield. From Naples he went to Liorna and then to Milan. In the battle of Luzzara he stood out for his courage. But the insistent requests that came from Spain forced his return, in which he visited again Barcelona. This Mediterranean itinerary marked the beginning of the reign and had a great influence on the person of Philip V. He commissioned to his secretary, Antonio de Ubilla, to write the chronicle of everything that happened, as a testimony and celebration of the journey.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 998-1019.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166664
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.A. Pérez Samper Volum comunicacions VIII congrés.pdf897.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons