Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166666
Title: Estudi demogràfic de l’Andorra moderna (segles XVI-XIX): estat de la qüestió
Author: Buyreu Juan, Jordi, 1968-
Gual i Vilà, Valentí, 1962-
Jorba, Xavier
Gual, Sònia
Masdéu, Raimon
Sastre, Adrià
Keywords: Demografia històrica
Andorra
Historical demography
Andorra
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] El present article explica el projecte de demografia històrica que estem portant a terme des de l’any 2014 sobre la població d’Andorra en l’època moderna. En primer lloc expliquem les especificitats d’Andorra. En segon lloc expliquem el funcionament del programari que utilitzem i que s’ha creat a mida per aquest projecte. El grup de treball compta amb un informàtic. En tercer lloc parlem de l’estat del buidatge, que emmarquem en el context d’altres treballs de demografia històrica i de reconstrucció de famílies fets a Catalunya i a Europa. Finalment, comentem les potencialitats del projecte.
[spa] El presente artículo explica el proyecto de demografía histórica que estamos llevando a cabo desde el año 2014 sobre la población de Andorra en la época moderna. En primer lugar explicamos las especificidades de Andorra. En segundo lugar explicamos el funcionamiento del software que utilizamos y que se ha creado a medida para este proyecto. El grupo de trabajo cuenta con un informático. En tercer lugar hablamos del estado del vaciado, que enmarcamos en el contexto de otros trabajos de demografía histórica y de reconstrucción de familias hechos en Cataluña y en Europa. Finalmente, comentamos las potencialidades del proyecto.
[eng] This article explains the historical demographic project that we are carrying out since 2014 on the population of Andorra in modern times. First of all, we explain the specificities of Andorra. Secondly, we explain the operation of the software we use and that has been tailor made for this project. The work group has a computer. Thirdly, we talk about the state of emptying, which we frame in the context of other works of historical demography and reconstruction of families made in Catalonia and in Europe. Finally, let us discuss the potential of the project.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 360-374.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166666
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Buyreu V. Gual Comunicacions VIII congrés.pdf907.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons