Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166669
Title: La noblesa mediterrània: el cas de Francesc de Guimerà
Author: Jurado Riba, Víctor, 1993-
Keywords: Història moderna
Noblesa
Monarquia
Mediterrània (Regió)
Modern history
Nobility
Monarchy
Mediterranean Region
Issue Date: 2018
Abstract: [cat] Durant l’època moderna, la noblesa va procurar guanyar espais de poder mit- jançant, entre d’altres mecanismes, apropar-se a la Monarquia a través dels serveis militars. Francesc de Guimerà és un exemple d’aquest model: noble de baixa nissaga que, a través del servei al rei i mitjançant patrons de major renom i posició que intercedeixen per ell, aconsegueix establir-se amb un càrrec d’un caràcter híbrid politicomilitar.
[spa] Durante la época moderna, la noblesa procuro ganar espacios de poder mediante el acercamiento a la Monarquía a través de lo servicios militares, entre otros mecanismes. Francesc de Guimerà es un ejemplo de este modelo: noble de baja alcurnia que, a través del Servicio al rey y a través de patrones de mayor renombre y posición que interceden por él, consiguen establecerse con un cargo de caràcter híbrido politicomilitar.
[eng] During the modern age, nobility seeked to acquire spaces of power by, inter alia, approaching the Monarchy through the military services. Francesc de Guimerà is a great example of this model: noble of low lineage that ensures, through the help of his service to the king and using patrons of bigger reputation and position that mediate for him, a hybrid military-political position.
Note: Podeu consultar el llibre d'actes del congrés a: http://hdl.handle.net/2445/166326
It is part of: Comunicaciós a: Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: Catalunya i el Mediterrani. Barcelona, 17-20 desembre 2018. Coordinadors: J. Dantí, X. Gil, D. Sola, I. Mauro. [ISBN: 978-84-09-20330-7]. pp. 689-706.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166669
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/166326
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V. Jurado Volum de Comunicacions-VIII congres.pdf880.88 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons