Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166781
Title: La família troncal en el marc de les transformacions socioeconómiques del Pirineu d'Aragó
Author: Comas d'Argemir, Dolors
Keywords: Família
Antropologia social
Pirineu aragonès (Aragó)
Family
Social anthropology
Aragon Pyrenees (Aragon)
Issue Date: 1984
Publisher: Institut Català d'Antropologia
Abstract: Un dels punts en el qual semblen estar d'acord els investigadors sobre la pagesia és el caràcter domèstic de la seva unitat de producció, aspecte que s'ha hagut de tenir en compte en establir les relacions que regeixen l'organització del treball a l'explotació camperola, així com altres consideracions com, per exemple, necessitats de consum, divisió del treball, activitats externes al treball agrícola, absència de càlcul remuneratiu i, àdhuc, grandària de l'explotació. En aquest treball em proposo analitzar alguns aspectes de l'estructura familiar de la pagesia i de l'articulació dels grups familiars amb les unitats d'explotació, comunitats rurals i formació econòmica i social. Analitzaré, més en concret, el tipus de família coneguda com a família troncal, pròpia d'aquelles zones en les quals els patrimonis es transmeten de forma indivisa d'unes generacions a les següents.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/95280
It is part of: Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 1984, num. 5, p. 44-68
URI: http://hdl.handle.net/2445/166781
ISSN: 0211-5557
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008922.pdf463.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.