Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166788
Title: El nou pla d'estudis de Física
Author: Salvat Gavaldà, Francesc
Estalella, Robert
Cornet i Calveras, Albert
Keywords: Currículums (Ensenyament)
Ensenyament de la física
Curricula (Courses of study)
Physics education
Issue Date: 1992
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: L'any 1987, el Ministeri d'Educació i Ciència ordena la reforma i modernització dels actuals plans d'estudis dels ensenyaments universitaris amb quatre objectius fonamentals: 1) Actualitzar els coneixements que s'imparteixen, incorporant en els curricula universitaris matèries com la informàtica o els idiomes moderns que han de formar part del bagatge intel·lectual de tot universitari. 2) flexibilitzar els ensenyaments de manera que es faci compatible el caràcter estatal dels títols que s'imparteixin amb l'autonomia de les universitats, de tal manera que els plans d'estudi conduents a un mateix títol oficial puguin variar d'una universitat a una altra, 3) adequar els ensenyaments a les actuals demandes socials, flexibilitzant els plans d'estudi i diversificant el catàleg de títols oficials, i 4) adaptar el sistema d'ensenyament superior a les directrius de la Comunitat Europea.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4550
It is part of: Revista de Física, 1992, vol. 2, p. 57-58
URI: http://hdl.handle.net/2445/166788
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física Quàntica i Astrofísica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
061191.pdf815.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons