Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/166917
Title: Codi d'integritat en la Recerca de la Universitat de Barcelona
Other Titles: Código de integridad en la Investigación de la Universidad de Barcelona
The University of Barcelona's code of conduct for Research integrity
Author: Universitat de Barcelona. Vicerectorat de Recerca
Keywords: Integritat
Investigació
Normativa UB
Universitat de Barcelona
Issue Date: May-2020
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Normatives i Documents
Abstract: La Universitat de Barcelona va aprovar l’any 2018 el Codi ètic d’integritat i bones pràctiques, que estableix l’obligació del personal acadèmic i investigador de mantenir la integritat en l’exercici de la seva feina. En particular, apel·la a l’honestedat professional com a valor clau que s’ha de reconèixer i fomentar. En aquest sentit, dedica un apartat a la integritat científica i acadèmica en què tracta qüestions fonamentals com ara el respecte per l’autoria intel·lectual del treball acadèmic i en què es refereix específicament als casos de frau científic (plagi, falsificació i invenció o fabricació de dades). El Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona que ara presentem té com a fonament el Codi ètic esmentat i, com a precedent específic, el Codi de bones pràctiques en recerca [2] aprovat l’any 2010. La Universitat de Barcelona, tal com diu el seu Estatut [3], té com un dels seus objectius prioritaris portar a terme una recerca del màxim nivell. Aquesta recerca ha de contribuir a l’avenç del coneixement en tots els àmbits, a la millora de la qualitat de vida, a la preservació i la millora del medi ambient, al foment de la pau, a la desaparició de les desigualtats socials i econòmiques entre les persones i entre els pobles i, en general, al progrés de la ciència i a la creació artística, fent una atenció especial a la perspectiva de gènere i respectant els principis d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones recollits en els successius plans d’igualtat. La Universitat no participa en projectes de recerca incompatibles amb aquests objectius i, en particular, no participa en projectes que puguin contribuir a la cursa d’armament...
Note: Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el 15 de maig de 2020.
URI: http://hdl.handle.net/2445/166917
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=11636
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2742870?lang=cat
http://hdl.handle.net/2445/129464
ISBN: 978-84-9168-502-9
Appears in Collections:Col·lecció Normatives i Documents - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)
Política Científica UB

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11636_497723_3145_.pdf2.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.