Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167737
Title: Vidres de spins i xarxes neuronals
Author: Ritort Farran, Fèlix
Romeo Val, August
Keywords: Vidres de spin
Xarxes neuronals (Informàtica)
Spin glasses
Neural networks (Computer science)
Issue Date: 1993
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Un deis interessos més gran de la física és l'estudi de les propietats dels sistemes macroscòpics amb molts graus de llibertat. D'aquesta branca de la física s'encarrega la mecànica estadística, 1'objectiu de la qual és la derivació de les propietats globals d'un sistema conegudes les interaccions al nivell de les seves partícules constituents. La mecànica estadística, encara que es va iniciar ja fa molt temps amb els primers resultats de L. Boltzmann i J.W. Gibbs ara farà uns cent anys, ha anat obrint el seu camp d'influència i actualment compren un gran nombre de temes de recerca, que van des de l'estat sòlid fins a la turbulència deis fluids passant per tota una fenomenologia molt vasta. La mecànica estadística s'ha revelat també de molta utilitat en permetre un llenguatge comú amb la teoria quàntica de camps fins al punt de parlar-se avui en dia de teoria estadística deis camps per fer referencia a totes dues.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4739
It is part of: Revista de Física, 1993, num. 5, p. 28-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/167737
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151407.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons