Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167889
Title: Teatre romà de Tarragona: treballs arqueológics 1982-1983
Author: Roca Roumens, Mercedes, 1947-2014
Keywords: Arquitectura romana
Tarragona (Catalunya)
Excavacions arqueològiques
Roman architecture
Tarragona (Catalonia)
Archaeological excavations
Issue Date: 1983
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Quan a l'estiu del 1981 se'ns va proposar de portar a cap nous treballs d'excavació en el teatre romà de Tarragona, el primer requisit, indispensable, era el de comptar amb el suport d'un equip preparat i eficient, ateses les especials característiques del jaciment de les quals tot seguit parlarem. Tot i el poc temps amb que es comptava per a posar en marxa la campanya, el miniequip, ampliat a l'any següent, va poder ser una realitat i ha funcionat i funciona. En aquest sentit, doncs, parlo en nom de tots: Ricardo Mar, codirector dels treballs, indispensable per a comprendre molts deis problemes que planteja aquest tipus de jaciment, així com Rosa Melià, Anna Pàmies, Manel Julia, Joaquim Ruiz de Arbulo i Manuel Carrilero, que han acceptat la responsabilitat de l'excavació i l'estudi de les estratigrafies obtingudes en els diferents sectors. En les dues campanyes hem comptat també amb la col·laboració d'estudiants de Tarragona, així com, sempre, amb el suport i l'ajuda incondicional i efec­tiva de Xavier Dupré, arqueòleg dels Serveis Territorials de la Genera­litat, i de Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Sense l'ajut de tots ells difícilment hauria estat possible portar endavant la tasca.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91370
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 1983, vol. 1982-1983, p. 97-101
URI: http://hdl.handle.net/2445/167889
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
054595.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons