Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167929
Title: L'establiment iberoromà del Camp de les Lloses (Tona, Osona)
Author: Duran, Montserrat (Duran i Caixal)
Mestres i Santacreu, Imma
Molas i Font, M. Dolors
Pujades, Josep
Keywords: Excavacions arqueològiques
Ibers
Archaeological excavations
Iberians
Camp de les Lloses (Tona : Jaciment arqueològic)
Issue Date: 1995
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: El 1991 es presentà, a l'Ajuntament de Tona, un projecte d'urbanització de la zona coneguda com el Camp de les Lloses. El Servei d'Arqueologia ordena la prospecció arqueològica a Walter Cruells i Xavier Clop amb la finalitat de valorar possibles nivells arqueològics i la seva naturalesa i avaluar l'extensió i la importància del jaciment. En aquesta intervenció es documenta una estratigrafia deis segles II-I aC al bronze final. La Direcció General del Patrimoni Cultural va incoar. amb data de 8 de juny de 1992, expedient de declaració de zona arqueològica a favor del Camp de les Lloses (DOGC núm. 1620, 17 juliol 1992). Arran d'aquesta incoació es va fer una campanya d'excavació arqueològica entre el maig i el juliol de 1994, en el marc d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l'Ajuntament de Tona i la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91570
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 1995, vol. 1993-1994, p. 63-73
URI: http://hdl.handle.net/2445/167929
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147587.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons