Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167937
Title: La reconstrucció del poblat ibèric d'Alorda Park o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès)
Author: Pou, Josep
Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego)
Santacana, Joan, 1948-
Keywords: Conservació i restauració de monuments
Alorda Park (Calafell, Catalunya : Jaciment arqueològic)
Monuments conservation and restoration
Alorda Park Site (Calafell, Catalonia)
Issue Date: 1995
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: La bibliografia que en el nostre país ha generat la tasca de reconstrucció de jaciments arqueològics és bastant escassa. En general, s'ha parlat més de restauració, entenent com a tal el procés o conjunt d'intervencions progressives que, de manera simple o combinada, tenen per objectiu prolongar l'existència deis béns culturals, millorant-ne fins al màxim les condicions físiques. Actualment, aquestes intervencions es designen sovint amb el mot conservació, que inclou també la idea de l'acció preventiva. En contrast amb el concepte de restauració o de conservació, reconstrucció vol dir construir de nou. El terme es refereix, dones, a l'acció de refer elements que han caigut i s'han malmès. Cal que ens adonem que reconstruir implica que coneixem com era originalment l'estructura objecte de la intervenció, i que tornem a col·locar les parts o pedres que la componen en el seu lloc. Si no tenim la certesa absoluta de «Com era» no la podem reconstruir stricto sensu; en aquest cas podem fer interpretacions, o sigui, plasmar en dibuix o en plantes les nostres hipòtesis constructives. Naturalment, també és possible materialitzar arquitectònicament les nostres hipòtesis interpretatives: en aquest cas fem interpretacions arquitectòniques.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91571
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 1995, vol. 1993-1994, p. 51-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/167937
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128972.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons