Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167939
Title: La terrisseria alt-medieval de Cabrera d'Anoia
Author: Padilla, José I. (Ignacio)
Keywords: Ceràmica medieval
Cabrera d'Anoia (Catalunya)
Medieval pottery
Cabrera d'Anoia (Catalonia)
Issue Date: 1989
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: El centre artesanal, que és objecte d'estudi en aquests últims anys, es troba situat a uns dos-cents metres al nord-oest de les edificacions del castell de Cabrera, sota la línia de cingles quasi verticals que formen els límits d'un potent sediment de travertí. El terreny és abrupte amb pronunciat pendent al vessant oriental, que descendeix ràpidament sobre el curs de l'Anoia. La disposició deis estrats geològics i les seves especials característiques afavoreixen la formació de nombrosos abrics naturals en tota l'àrea, que van ser utilitzats per l'home en diverses ocasions des d'època prehistòórica, com en el proper Abric Romaní (Capellades). Aquestes formacions també haurien estat àmpliament utilitzades, com veurem més endavant, en època alt­ medieval.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/91444
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 1989, vol. 1988-1989, p. 29-39
URI: http://hdl.handle.net/2445/167939
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
056961.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons