Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168138
Title: Tres notes entorn les actituds i valors de l'alta burgesia barcelonina a mitjan segle XIX
Author: Solà i Parera, Àngels
Keywords: Burgesia
Barcelona (Catalunya)
Bourgeoisie
Barcelona (Catalonia)
Segle XIX
Issue Date: 1981
Publisher: Institut Català d'Antropologia
Abstract: En aquestes planes vull donar a conèixer el resultat de la reflexió sobre tres aspectes dispars que ajuden a definir la mentalitat, el sistema de valors i les actituds culturals de l'alta burgesia barcelonina de mitjan segle XIX. Són tres notes aïllades, producte marginal d'un estudi sobre l'origen social i professional, aixi com del caràcter de les activitats econòmiques desenvolupades pels grans contribuents de Barcelona del 1852. El treball, elaborat bàsicament a partir d'informació fiscal i notarial, descobreix sobretot l'heterogeneïtat del grup segons les activitats econòmiques desplegades per cada un dels grans contribuents, ja que inclou membres de la noblesa, hisendats, comerciants, fabricants i individus que procedeixen i exerceixen activitats de caràcter menestral.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/view/95126
It is part of: Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, 1981, num. 3-4, p. 101-128
URI: http://hdl.handle.net/2445/168138
ISSN: 0211-5557
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009291.pdf750 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.