Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168497
Title: Dinàmica residencial de la població estrangera a les principals regions metropolitanes d'Espanya
Other Titles: The residential dynamics of foreign populations in Spain’s main metropolitan regions
Author: Bayona, Jordi
Gil Alonso, Fernando
Pujadas, Isabel, 1949-
Keywords: Mobilitat residencial
Migració interna
Estrangers
Àrees metropolitanes
Espanya
Residential mobility
Internal migration
Foreigner
Metropolitan areas
Spain
Issue Date: 2011
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] El text analitza els canvis en les dinàmiques residencials metropolitanes de les quatre majors regions metropolitanes d'Espanya (Barcelona, Madrid, Sevilla i València) com a producte de la incorporació de la població de nacionalitat estrangera. Aquesta arribada s'ha produït amb una alta intensitat i en un curt espai temporal, amb diferents impactes en el territori. En els principals centres urbans aquest fet significa el trencament de la dinàmica precedent d'estancament i disminució de la població, impulsant la seva recuperació demogràfica. D'una situació on els centres urbans perdien població degut a processos de suburbanització residencial, es passa a una de nova caracteritzada pel creixement d'aquests centres, mentre al mateix temps continuen i fins i tot s'intensifiquen les dinàmiques residencials metropolitanes, a les que els estrangers també s'hi afegeixen. Les quatre regions considerades agrupen fins a 13,6 milions de persones, el 30% de la població espanyola i gairebé dos milions d'estrangers, el 35% dels estrangers a Espanya.
[eng] The main goal of this paper is to analyse the population dynamics of Spain’s four largest metropolitan regions (Barcelona, Madrid, Seville and Valencia) which have recently been characterised by a significant and rapid increase in residents of foreign origin. This increase has reversed the pre-existing situation of population stagnation and decline in these key urban nuclei, the populations of which are now increasing. If suburbanisation was the main cause of the previous phase, currently urban growth runs in parallel to an intensified suburbanisation process in which foreign residents are increasingly present. This paper studies these dynamics in the four main metropolitan areas of Spain that have a total population of 13.6 million residents (30 % of Spain’s population) of which nearly two million are of foreign origin.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3005.01.38
It is part of: Revista Catalana de Sociologia, 2011, num. 27, p. 15-32
URI: http://hdl.handle.net/2445/168497
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3005.01.38
ISSN: 1136-8527
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584537.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons