Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168545
Title: Primers resultats sobre la seqüència del neolític final al bronze final c. 3350-900 cal. aC a la Cova de la Guineu (Font-rubí, Alt Penedès, Barcelona)
Author: Oms Arias, F. Xavier
Mestres Mercade, Josep
Cebrià, Artur
Morales Hidalgo, Juan Ignacio
Mendiela, Susana
Pedró, Mireia
Keywords: Estratigrafia seqüencial
Edat del bronze
Neolític
Sequence stratigraphy
Bronze age
Neolithic period
Issue Date: 2018
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: El Penedès és un territori natural molt prolífic pel que fa a l'existència de jaciments arqueològics. La seva localització geogràfica i el seu context geomorfològic el fan apte per a l'establiment humà ja des de cronologies antigues. No obstant això, és a partir de l'holocè que el nombre de jaciments augmenta exponencialment, tot i que només una petita part dels llocs disposen d'informació arqueoestratigràfica útil a dia d'avui (Mestres i Esteve, 2016). Sense ànim de ser exhaustius en l'aspecte historiogràfic, les primeres dades sobre la prehistòria de l'Alt Penedès procedeixen de la Cova de Can Pasqual (Castellví de la Marca), on es documentaren restes d'un vas ceràmic cardial i d'altres restes, probablement de l'edat del bronze (Bosch Gimpera, 1923). Més tard es publiquen els treballs de l'Esquerda de les Roques del Pany (Torrelles de Foix), un jaciment amb una suposada seqüència que abraça tota la prehistòria recent.
Note: Reproducció del document publicat a: http://hdl.handle.net/10687/421773
It is part of: Tribuna d'Arqueologia, 2018, vol. 2014-2015, p. 254-266
URI: http://hdl.handle.net/2445/168545
ISSN: 1130-7781
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
683899.pdf7.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons