Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168702
Title: Les africades i la representació fonològica no-lineal: estructures de contorn
Author: Lloret, Maria-Rosa
Keywords: Fonologia
Català
Phonology
Catalan language
Issue Date: 1992
Publisher: L'Avenç
Abstract: Un dels punts que més problemes planteja a l'hora de descriure i analitzar els sons del català és la qüestió de les africades, sobretot perquè sovint es realitzen amb la part oclusiva allargada, o geminada. Mascaró (1984b) ens dóna una solució a aquest problema a partir de la representació fonològica que la teoria autosegmental ha proposat per a les africades. La seva anàlisi, però, seguint la tradició de Milà i Fontanals, Fabra i Coromines, suposa que les africades són llargues almenys en posició postvocàlica i, consegüentment, assumeix que ja subjacentment les africades són llargues en aquesta posició. L'anàlisi que es presenta en aquest article també es basa en el tractament autosegmental de les africades.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/111358
It is part of: Els Marges: revista de llengua i literatura, 1992, num. 46, p. 47-63
URI: http://hdl.handle.net/2445/168702
ISSN: 0210-0452
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
073349.pdf319.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.