Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168814
Title: Vandana Shiva i la lluita per l’espai. Colonialisme i gentrificació
Author: Calderó Bardají, Albert
Director/Tutor: Miras Boronat, Núria Sara
Keywords: Filosofia política
Habitatge
Gentrificació
Political philosophy
Housing
Gentrification
Shiva, Vandana
Issue Date: 2020
Abstract: Agricultura i habitatge tenen una doble connexió: la seva demanda és necessària (no podem viure sense menjar ni refugiar-nos), i el seu domini està sotmès al monopoli d’empreses transnacionals, debilitant el poder de les treballadores i inquilines sobre la terra i la llar. Partint d’aquest vincle apliquem a la lluita per l’habitatge l’anàlisi de Van-dana Shiva on exposa els processos de colonització contemporanis on es desposseeix el coneixement de les agrupacions agricultores tradicionals enfortint la visió globalitzadora de les empreses del sector biotecnològic. Seguint un camí paral·lel entre l’espoli de la terra i de la llar, hem estudiat les condicions de possibilitat dels processos de gentrificació a les ciutats, definides per tres eixos comuns: la imposició d’un llenguatge i uns significats que responen als interessos mercantils, la introducció d’una fal·làcia per justificar aquesta nova comprensió, i la legislació que protegeix aquest nou ordre d’actuació. Violència, saqueig i tecnologia fan de denominador comú entre el colonialisme globalitzador i la gentrificació urbana. Amb la recerca de testimonis hem pogut comprovar com des de les veïnes del barri Gòtic de Barcelona fins als mallorquins que denuncien les pràctiques d’Airbnb ens podem aproximar a la comprensió de la gentrificació des de la filosofia política de Vandana Shiva.
Note: Treballs de l'alumnat del projecte d'innovació docent PERIODEIA. Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona, curs: 2019-2020. Tutora: Núria Sara Miras Boronat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/168814
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Projecte Innovació Docent PERIODEIA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAP_Albert_Calderó_Bardají.pdf756.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons