Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168828
Title: Xarxes complexes en biologia cel·lular
Author: Serrano Alfonso, M. Ángeles
Sales-Pardo, M.
Alarcón Cor, Tomás
Guimerà, Roger
Sagués i Mestre, Francesc
Keywords: Cèl·lules
Biologia de sistemes
Química física
Cells
Systems biology
Physical and theoretical chemistry
Issue Date: 2015
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: A les cèl·lules, una mul tud de biomolècules canvien i interaccionen dinàmicament formant un entramat extraordinàriament complex que lliga metabolisme, proteoma i genoma entre si i amb l'entorn. Entendre com el conjunt de funcionalitats i comportaments cel·lulars emergeixen de tota aquesta complexitat d'interaccions en constant canvi i evolució és un dels grans reptes per al coneixement en el segle. La ciència de les xarxes complexes ens permet abordar l'estudi de la biologia cel·lular a gran escala més enllà dels constituents individuals. Des d'aquest enfocament, en aquest article repassarem breument alguns dels resultats més recents en la investigació dels sistemes cel·lulars, incloent-hi la redundància i plasticitat del metabolisme, mètodes capaços de detectar errors en la determinació experimental d'interaccions entre proteïnes, i l'explicació de fenòmens evolutius en termes del mapa genotip-fenotip.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2001.01.10
It is part of: Revista de Física, 2015, vol. 5, num. 2, p. 23-28
URI: http://hdl.handle.net/2445/168828
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2001.01.10
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679154.pdf252.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons