Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168897
Title: Informe de sostenibilitat: El compromís de la Universitat de Barcelona amb els ODS. 2018-2019
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Keywords: Informes
Desenvolupament sostenible
Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: La Universitat de Barcelona presenta el seu onzè Informe de sostenibilitat (fins ara anomenat Memòria de responsabilitat social), d’acord amb el seu ferm compromís amb el desenvolupament sostenible i amb la transparència. L’elaboració d’aquest informe, així com la resta de l’activitat universitària, s’ha vist condicionada per la pandèmia de COVID-19, que ha limitat les possibilitats de generar i obtenir informació que habitualment s’inclou en aquest document. I és que, els darrers mesos, el món ha hagut d’afrontar una situació imprevista i sense precedents que ha requerit (i requerirà) molts esforços de tota la societat per fer-hi front i per limitar-ne els efectes, que ja es preveuen devastadors. La Universitat, com sempre, estarà al costat de les persones: mirarà de contribuir a mitigar els impactes negatius de la pandèmia en el conjunt de la societat, amb especial atenció a la seva comunitat universitària. Com en cada edició, a les pàgines següents trobareu informació exhaustiva sobre la governança de la Universitat, la seva docència i recerca, el seu compromís social i la seva economia, entre d’altres. Com a novetat, vull destacar que, per primera vegada i malgrat les circumstàncies esmentades, la UB recull les seves contribucions en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides, amb els quals està fermament compromesa. L’elaboració del Pla d’acció en ODS i la creació de l’aliança interuniversitària CHARM-EU són dos bons exemples d’aquest enfocament nítid cap al desenvolupament sostenible...
L’Informe de sostenibilitat és un document que recull les principals accions dutes a terme al llarg del curs acadèmic 2018-2019, pel que fa al compromís ètic i la responsabilitat social. Conté informació exhaustiva i les dades més rellevants dels àmbits de l’ètica en la gestió, la responsabilitat envers l’alumnat i els treballadors, l’impacte en la societat i en l’economia, i el compromís amb la millora del medi ambient, entre d’altres. També reuneix les contribucions de la Universitat de Barcelona en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). I mostra que la Universitat de Barcelona és una institució de referència no només per la qualitat de la seva docència i la seva recerca, sinó també per la seva ferma voluntat d’incidir positivament en l’entorn mitjançant les activitats que duu a terme.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12712
URI: http://hdl.handle.net/2445/168897
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=12712
ISBN: 978-84-9168-562-3
Appears in Collections:Memòries Responsabilitat Social / Informes de Desenvolupament Sostenible (Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social)
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_de_sostenibilitat_2018-2019_cat.pdf8.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.