Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168918
Title: La runa de la veu , L’Oració Total i Elegia de l’Origen , una aproximació a la poètica de Carles Camps Mundó
Author: Bey Barbé, Natàlia
Director/Tutor: Murgades, Josep, 1951-
Keywords: Estil literari
Treballs de fi de grau
Literary style
Camps i Mundó, Carles, 1948-
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest treball vol ser una primera aproximació a l’escriptura de Carles Camps Mundó, ja que no existeix cap estudi crític que abordi la seva obra. Així doncs, es pretén assentar unes bases rigoroses per a una edició crítica. D’entrada, s’ha situat l’autor en una tradició més àmplia que la pròpia, això és, la de les lletres europees i, més concretament, la simbolista. S’ha realitzat un estudi comparatiu de l’obra de Mallarmé Pour un tombeau d’Anatole amb La runa de la veu (2013) de Camps. A continuació, s’han analitzat dos altres poemaris del poeta: L'Oració Total (Premi Serra d'Or de la Crítica 2013) i Elegia de l’origen (2017). L’estudi dels tres poemaris ha permès desentrellar i aprofundir en les idees força del discurs filosòfico-poètic de Camps: el llenguatge i el temps. En darrer terme, conscients que L’Oració Total (2013) és un joc de ressonàncies amb La Estación Total de Juan Ramón Jiménez, s’ha pres el concepte de “poesía desnuda” de JRJ que tindria el seu anàleg en la “noció pura” de Mallarmé, i s’ha provat d’escatir si es pot parlar de Carles Camps Mundó com a “poeta pur”.
[eng] This work is intended as a first approach to the writing of Carles Camps Mundó, since there is no critical study that addresses his work. The aim is therefore to lay a rigorous foundation for a critical edition. First of all, the author has been placed in a broader tradition than his own, that is, the tradition of European letters and, more specifically, the symbolist tradition. A comparative study of Mallarmé's work Pour un tombeau d'Anatole with Camps’ La runa de la veu (2013) has been carried out. Following that, two other collections of poems have been analysed: L'Oració Total (Premi Serra d'Or de la Crítica 2013) and Elegia de l'origen (2017). Their analysis has enabled us to develop and deepen our understanding of the key ideas of Camps' philosophical-poetic discourse: language and time. Finally, aware of the fact that L'Oració Total (2013) is a game of resonances with Juan Ramón Jiménez's La Estación Total , the concept of "naked poetry" has been taken from JRJ’s poetry, which has its analogous in Mallarmé's "pure notion", in order to unveil whether it is possible to speak of C.C.M as a "pure poet".
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Josep Maria Murgades
URI: http://hdl.handle.net/2445/168918
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bey Barbé (1).pdf709.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons