Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169018
Title: L'experiència literària, una forma d'experiència del món i de la vida: proposta d’ensenyament de la literatura a secundària
Author: Iborra Juan, Neus
Director/Tutor: Boix, Emili, 1956-
Keywords: Didàctica de la literatura
Intel·ligència emocional
Tesis de màster
Literature--Study and teaching
Emotional intelligence
Masters theses
Issue Date: Jun-2020
Abstract: Aquest treball és una proposta didàctica pensada per a convertir en lectors un tipus determinat d’alumnat que no té cap contacte amb la literatura si no és a l’aula. Es plantegen uns nous objectius i una revisió dels continguts sense ànim de substitució d’aquells que s’estipulen actualment, els quals s’enfoquen a un tipus d’alumnat amb més interès per la lectura i que tenen efectes molt positius. La finalitat principal d’aquesta proposta és presentar raonadament una manera per revertir la situació que es dona actualment en molts centres educatius, on l’ensenyament de la literatura, per falta d’hàbits lectors, acaba convertint-se en la memorització de catàlegs d’obres i característiques de períodes literaris enlloc d’esdevenir un aprenentatge significatiu a través de l’experiència literària i la posada en comú a l’aula d’aquesta. Crear hàbits lectors és fomentar l’esperit crític i l’evolució de la intel·ligència emocional i simbòlica en els estudiants, així com també és posar a la seva disposició les eines psicoterapèutiques que la literatura pot arribar a proporcionar-nos.
This thesis puts forward a proposal that aims to convert students who have no contact with literature outside of the classroom, into enthusiastic readers of literature. The proposal includes a set of new objectives as well as a revision of the current literature curriculum, which would be integrated into, but not replace, the current curriculum which is focused on and best suited to the type of student with a greater interest in reading, giving them positive results. The main purpose of this proposal is to reasonably present a way to reverse the situation that currently exists in many schools, where the teaching of literature, due to the absence of reading habits, ends up becoming the memorising of catalogues of books and the characteristics of literary periods instead of being a genuine learning process, through the literary experience and the sharing of it in the classroom. The thesis concludes that to create and nurture reading habits is to foster the ability to develop a critical spirit and the evolution of emotional and symbolic intelligence in students, as well as to make available to them, the psychotherapeutic tools that literature can provide.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Boix, Emili, 1956-
URI: http://hdl.handle.net/2445/169018
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_neus_iborra_juan.pdf362.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons