Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169294
Title: «A ro de 28 sous i mig oli mes, i mesureta»: els salaris de les collidores d'olives a Mallorca, 1645-1687
Author: Jover i Avellà, Gabriel
Pujades Móra, Joana Maria
Keywords: Història econòmica
Mercat de treball
Dones en l'agricultura
Estudis de gènere
Mallorca (Illes Balears)
Economic history
Labor market
Women in agriculture
Gender studies
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El propòsit d'aquest article és fer una contribució empírica a la reconstrucció dels salaris femenins en el sector agrícola en l'època preindustrial. Malgrat la complexitat que implica la confecció de les sèries salarials, particularment les femenines, és imprescindible continuar emprant-les i millorant-les per tal de copsar el funcionament social i econòmic de les societats agràries preindustrials. L'estudi se centra en l'illa de Mallorca al segle XVII, on s'havia desenvolupat una important especialització oleícola a partir de grans explotacions que exportaven els seus excedents al mercat internacional. Aquestes explotacions contractaven mà d'obra femenina i infantil per a la recollida de l'oliva. Aquesta mà d'obra femenina es convertí en un factor clau en la reproducció d'aquest sistema agrari. Per tant, el coneixement de l'evolució dels seus salaris constitueix un element cabdal per capir tant l'evolució dels costos d'explotació dels terratinents i arrendataris, com la importància dels salaris en els ingressos i nivells de vida de les famílies pageses.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/eha.2017.29.65-102
It is part of: Estudis d'Història Agrària, 2020, vol. 2017, num. 29, p. 65-102
URI: http://hdl.handle.net/2445/169294
Related resource: https://doi.org/10.1344/eha.2017.29.65-102
ISSN: 0210-4830
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
702788.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 31-7-2023


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.