Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169355
Title: La música en l'aparell teòric cinematogràfic i audiovisual
Author: Torelló Oliver, Josep
Keywords: Música
Audiovisuals
Estètica
Music
Audio-visual materials
Aesthetics
Issue Date: 1-Dec-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El present article procura descriure l'estat de la qüestió actualitzat referit a l'estatus de la música en l'aparell teòric cinematogràfic i audiovisual. És a dir, procurem indagar en l'espai que la teoria ha atorgat a la música en el seu aparell teòric des d'un punt de vista sincrònic. Es fa una prospecció de l'estat general de la disciplina, es descriuen els dos paradigmes de la relació imatge-música detectats a la bibliografia i també es referencien algunes de les paradoxes teòriques que sorgeixen en la relació imatge-música. Finalment, es proposa una definició original de l'estatus de la música en l'audiovisual que concretem en un model de tres estatus de la música en relació a la imatge: l'estructural-ontològic, el narratiu-funcional i el poètic-autònom.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/Materia2019.14-15.11
It is part of: Matèria. Revista internacional d'Art , 2019, num. 14-15, p. 201-218
URI: http://hdl.handle.net/2445/169355
Related resource: https://doi.org/10.1344/Materia2019.14-15.11
ISSN: 1579-2641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
699259.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-12-2021


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons