Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169388
Title: Intervencions infermeres per disminuir la violència de parella i la repercussió que té en la salut mental
Author: Sánchez Flaquer, Joanna
Director/Tutor: Romeu, Maria (Romeu Labayen)
Keywords: Violència conjugal
Salut mental
Treballs de fi de grau
Marital violence
Mental health
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2020
Abstract: Introducció: La violència de gènere és àmpliament reconeguda una vulneració dels drets humans i aquesta representa un problema de salut pública seriós degut a la seva extensió, gravetat i conseqüències, en el qual la violència de parella (VDP) n’és el tipus més prevalent. Les professionals d’infermeria tenen un paper destacat en la seva detecció i abordatge. Objectiu: Aquesta revisió bibliogràfica pretén analitzar la relació que hi ha entre dones que pateixen violència de parella i trastorns mentals així com determinar quines són les intervencions infermeres per el maneig de les situacions de VDP. Metodologia: Aquesta revisió bibliogràfica ha revisat articles de les bases de dades següents: PUBMED, SciELO Scientific, CINAHL, CUIDATGE, CUIDEN, CUIDEN PLUS. Resultats: Es van escollir un total de 18 articles, entre els quals 2 descriptius, 4 casos controls, 9 experimentals i 1 revisió bibliogràfica.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Maria Romeu (Romeu Labayen)
URI: http://hdl.handle.net/2445/169388
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
169388.pdf682.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons