Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169690
Title: L’impacte de la política monetària no convencional en el sector financer alemany: La salvació d’empreses i consumidors?
Author: González Viñals, Sergi
Director/Tutor: Rodríguez Martínez, Marisol, 1951-
Keywords: Economia
Política monetària
Estabilització econòmica
Treballs de fi de grau
Economics
Monetary policy
Economic stabilization
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [cat] Les decisions de política monetària del BCE no sempre han seguit la mateixa trajectòria, sobretot des que la crisi econòmica i financera es va estendre globalment i els principals bancs centrals van veure’s obligats a replantejar-se les mesures anteriorment aplicades. Durant el període 2014-2018, el BCE va aplicar unes mesures en política monetària no convencional sense precedents a la Zona Euro, l’objectiu de les quals era mantenir l’estabilitat de preus. Amb aquest treball es vol realitzar un anàlisi empíric per a veure l’impacte en la economia alemanya de les mesures de política monetària no convencionals (QE) aplicades pel BCE. Em centraré, concretament, en l’ús que el sistema financer alemany va fer de la liquiditat addicional, de les reduccions que es van produir dels tipus d’interès com a conseqüència del QE i de com es van transmetre aquestes polítiques a l’economia real. Finalment, s’ha constatat que les mesures adoptades es van transmetre a l’economia real de forma molt poc rellevant i, per consegüent, empreses i famílies alemanyes no van veure’s beneficiades de les actuacions dutes a terme pel BCE.
[eng] The monetary policy decisions of the ECB did not always follow the same trajectory, especially since the economic and financial crisis extended around the globe and the major central banks were obliged to review the monetary measures anteriorly applied. During the period 2014- 2018, the ECB applied the unprecedented unconventional monetary policy at the Euro Zone, the aim of which was to maintain the stability of prices. With this work, I want to conduct an empirical research utilizing data to elaborate graphs and figures, and as a result, explaining the impact of the unconventional monetary policy measures in the German economy. I will focus concretely on the use that the German financial system made of the additional liquidity and the interest rate cuts, as a consequence of the QE and the impact of the adopted policies on the real economy. Finally, I found that the measures adopted were lowly transmitted to the real economy, that is to say, households and firms benefited most from other policies than the unconventional ones adopted by the ECB.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: M. Soledad Rodríguez Martínez
URI: http://hdl.handle.net/2445/169690
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ECO_GONZALEZ_SERGI_JUL20.pdf3.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons