Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169789
Title: Inequality, Growth and Poverty in the Post-Reform People’s Republic of China
Author: Pons García, Marc
Director/Tutor: Martí-González, X. (Xavi)
Keywords: Empreses multinacionals
Creixement econòmic
Xina
Treballs de fi de grau
International business enterprises
Economic development
China
Bachelor's thesis
Issue Date: Jul-2020
Abstract: [eng] Undoubtedly, the Four Modernisations launched by Deng Xiaoping in 1978 broadly succeeded in transforming China from an impoverished agricultural economy to the major world power we know today. Poverty levels were substantially reduced, and the resulting economic growth was astonishing. Notwithstanding, some academics note that this expansion left some segments of society behind and eventually created a significant social gap. This research paper offers a synopsis of the evolution of both poverty and inequality in the post-reform period, as well as a general introduction to the main disparities present in Chinese society – the rural-urban divide, the inland-coastal gap, the unequal educational opportunity, and the detrimental effects derived from the demographic change and the population dynamics.
[spa] Sens dubte, les Quatre Modernitzacions impulsades per Deng Xiaoping el 1978 van aconseguir transformar la Xina d’una societat principalment agrària i empobrida a la potència mundial que coneixem avui en dia. La pobresa es va reduir de forma significativa i el creixement econòmic va ser espectacular. De totes maneres, nombrosos acadèmics indiquen que aquesta expansió va deixar enrere certs segments de la població, creant finalment una profunda bretxa social. Aquest document de recerca ofereix una sinopsi de l’evolució de la pobresa i la desigualtat al llarg del període post-reforma, així com una introducció general a les principals disparitats presents en la societat xinesa – l’escletxa urbana-rural, l’escletxa interior-costanera, l’accés desigual a les oportunitats educatives, i la influència negativa del canvi demogràfic i la dinàmica poblacional.
Note: Treballs Finals del Grau d'Empresa Internacional, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020 , Tutor: Francisco Javier Martí González
URI: http://hdl.handle.net/2445/169789
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Empresa Internacional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GEI_PONS_MARC_JUL20.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons