Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170194
Title: Presentació
Author: Nadal, Francesc, 1958-
Keywords: Cartografia
Península Ibèrica
Cartography
Iberian Peninsula
Issue Date: 1-Jun-2014
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El present número monogràfic recull quinze articles, una conferència i dues notes fruit dels treballs presentats al col·loqui La representació cartogràfica de la ciutat a la península Ibèrica (s. XVII-XIX), organitzat pel Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia (GEHC) i l'Arxiu de la Corona d'Aragó, amb la col·laboració de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Instituto Geográfico Nacional, l'Instituto Universitario La Corte en Europa (Universidad Autónoma de Madrid), la Societat Catalana de Geografia i la Universitat de Barcelona, i celebrat a Barcelona durant els dies 2, 3 i 4 d'octubre de 2013. Aquest col·loqui estigué dedicat, tal com ho indica el seu títol, a l'estudi de la cartografia de les ciutats ibèriques durant els segles XVII-XIX. Les ciutats han estat, des de l'Antiguitat, objecte d'acurades representacions cartogràfiques. Caldrà esperar, però, a mitjan segle XV perquè les ciutats europees siguin objecte d'una renovada i destacada activitat cartogràfica. Una activitat que, en el cas de la península Ibèrica, va rebre una forta embranzida a partir del segle XVII. Una bona part d'aquesta cartografia urbana va ser obra, des d'aleshores i fins a mitjan del segle XIX, de cartògrafs militars d'exèrcits diversos. Uns cartògrafs que, davant l'extraordinari desenvolupament experimentat a Europa, des de finals del segle XV, tant per l'artilleria com pels sistemes defensius de les ciutats, es van veure obligats a tenir un coneixement cada cop més precís de l'espai urbà.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2014, num. 77, p. 7-8
URI: http://hdl.handle.net/2445/170194
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
649466.pdf70.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons