Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170242
Title: Anomalies financeres: Un mapa general
Author: Ceballos Hornero, David
Keywords: Gestió financera
Incertesa
Presa de decisions
Financial management
Uncertainty
Decision making
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Les anomalies financeres són fenòmens i resultats observats en els mercats i decisions financeres que són difícils de racionalitzar o incongruents amb els models i la teoria econòmica i financera, però que persisteixen o es repeteixen en el temps, sense corregir-se a curt termini per les lleis d'oferta i demanda, sinó que es mantenen contradient l'eficiència dels mercats, el comportament racional dels inversors o l'arbitratge perfecte i matemàtic. La seva tipologia i justificació abasta un gran nombre de situacions que es poden classificar entre segons tres orígens: (i) les derivades de la imperfecció de la informació, (ii) les derivades del processament de la informació sense una lògica matemàtica, i (iii) les derivades de la inconsistència dels preus respecte a la seva definició matemàtica. En el present article es fa una aproximació de la classificació i abast de les anomalies financeres per configurar un mapa general de la seva extensió.
Note: Reproducció del document publicat a: https://revistes.ub.edu/index.php/IAFI/article/view/31154
It is part of: Quaderns IAFI, 2020, vol. 1, p. 5-22
URI: http://hdl.handle.net/2445/170242
ISSN: 2604-1421
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
703057.pdf440.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons