Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170591
Title: La vegetació d'Osona, una riquesa que cal que no es perdi
Author: Bolòs, Oriol de, 1924-2007
Keywords: Vegetació
Osona (Catalunya)
Vegetation
Osona (Catalonia)
Issue Date: 1986
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: L'any 1959 publicarem un text succint que tractava de la vegetació de la Plana de Vic. No ens és possible, en aquest moment, d'afegir-hi gaires novetats. El 1959 parlàvem de la Plana de Vic com d'una «comarca natural» i ara ens re­ferim a Osona, comarca més extensa, delimitada d'acord amb el decret de la Ge­neralitat de Catalunya de 27 d'agost de 1936. Actualment no ens sembla adequat de parlar de comarques naturals (vegeu O. Bolòs 1963: 29-32). És veritat que existeixen superfícies dins les quals la pràctica totalitat deis caràcters geogràfics es mantenen uniformes. La Plana de Vic n'és un: gaudeix d'una homogeneïtat bàsi­ca tant en els aspectes geològic i fisiogràfic, com en clima i vegetació; i també en allò que es refereix a la vida i a l'activitat de l'home. Però les àrees naturalment homogènies solen ésser petites i no es corresponen, doncs, amb les comarques en que ha estat dividit el territori català.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38496
It is part of: Ausa, 1986, vol. XII, num. 117, p. 141-148
URI: http://hdl.handle.net/2445/170591
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
036623.pdf593.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.