Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170662
Title: Un segle de canvis i permanències a Osona: d'entorn rural-urbà a comarca-ciutat
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Medi rural
Osona (Catalunya)
Desenvolupament urbà
Rural environment
Osona (Catalonia)
Urban development
Issue Date: 2002
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: [cat] El present article s'ocupa de les transformacions territorials d'Osona i consta de tres parts. A la primera es resumeix el procés històric de formació dels assentaments humans osonencs. La segona part està dedicada a analitzar els canvis territorials del segle xx, a partir de l'evolució socioeconòmica i demogràfica. I a l'apartat final es valora la situació actual de la comarca en aspectes com el pes d'Osona en el context català, la seva dinàmica socioeconòmica, la cohesió i equilibri intern, l'impacte de la mobilitat i el seu efecte en els nous processos de difusió territorial.
[eng] This article deals with the territorial transformations that Osona has undergone. It is divided into three parts: the first summarises the historical process of the formation of human settlements in Osona; the second explores the territorial changes of the 20th century based on an analysis of socio-economic developments; the final section assesses the current situation in the comarca in terms of aspects such as the influence Osona exercises within Catalonia as a whole, the rhythm of socio-economic change, the cohesion and internal equilibrium of the comarca, the impact of mobility and its effect on the newly emerging processes of territorial transformation.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16465
It is part of: Ausa, 2002, vol. XX, num. 150, p. 415-445
URI: http://hdl.handle.net/2445/170662
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590063.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.