Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170708
Title: Territori, paisatge i guerra a través de la mirada d'un pagès del segle XVII. Una relectura geogràfica del diari d'en Joan de la Guàrdia.
Author: Font i Garolera, Jaume
Keywords: Ordenació del territori
Geografia del paisatge
Fonts històriques
Regional planning
Landscape geography
History sources
Guàrdia, Joan, 1604-1673
Issue Date: 2013
Publisher: Patronat d'Estudis Osonencs
Abstract: [cat] Emprat per diversos historiadors, el Diari d'en Joan de la Guàrdia, pagès de l'Esquirol (Osona), escrit del 1631 al 1687 i editat per Antoni Pladevall i Antoni Simon el 1986, és un valuós document no només com a testimoni de la Guerra dels Segadors (1640-1652), sinó per conèixer com era la vida pagesa en aquella època. L'article fa una lectura geogràfica del Diari que pretén aconseguir els objectius següents: conèixer com era el mas, el territori i el paisatge de l'època (entorn, recursos, cultius, ramaderia); analitzar l'àrea d'influència de les relacions socioespacials de l'autor del Diari, així com també el seu coneixement del territori, i cartografiar els fets de guerra referits en aquest document.
[eng] Used by several historians, the Diary of Joan de la Guardia, a farmer from L'Esquirol (Osona), written between 1631 and 1687 and edited by Antoni Pladevall and Antoni Simon in 1986, is a valuable document not only as a witness to the Threshers War (1640-1652), but also to discover the life of a farmer in that period. The article makes a study of the diary geographically and aims to achieve the following objectives: discover what the farm, the region and the landscape time was like (environment, resources, crops, livestock); analyse the area of influence of the social-spatial relationships of the diary's author, as well his knowledge of the region, and map out the acts of war referred to in this document.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/276714
It is part of: Ausa, 2013, vol. XXVI, num. 172, p. 329-353
URI: http://hdl.handle.net/2445/170708
ISSN: 0210-5853
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
651516.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.