Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/170821
Title: Femininity and female presence in Oscar Wilde's The picture of Dorian Gray
Author: Brias Aliaga, Núria
Director/Tutor: Stone, John, 1967-
Keywords: Identitat sexual
Feminitat
Treballs de fi de grau
Gender identity
Femininity
Wilde, Oscar, 1854-1900. Picture of Dorian Gray
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] This paper explores the issues of gender transgression and female presence in Oscar Wilde’s novel The Picture of Dorian Gray. The three main characters of the novel, given their aesthetic principles, celebrate beauty, especially beauty in men. The male characters show effeminacy not only because of the type of feminine beauty they acclaim and desire, but also because of their tastes and acts. However, the importance of effeminacy in men brings about the lack of female presence in the narration. Women are silenced and eradicated from the text, as a consequence of the naturalism that decadent authors qualified women with. The aim of this paper is, therefore, to explore the novel’s male characters’ effeminacy, which was deemed immoral during the fin de siècle, and to show how their effeminacy affected the presence of women in Wilde’s novel.
[cat] Aquest treball consisteix en explorar els temes de la transgressió de gènere i la presència de la dona a la novel·la d’Oscar Wilde El Retrat de Dorian Gray. Els tres protagonistes de la novel·la demostren feminitat; no només pel tipus de bellesa femenina que aclamen i desitgen, sinó que també pels seus gustos i accions. Tanmateix, la importància de la feminitat en els homes provoca la manca de presencia de la dona en la narració. Les dones estan silenciades i eradicades del text com a conseqüència del naturalisme amb què els autors decadentistes les qualificaven. L’objectiu d’aquest treball és, per tant, explorar la feminitat dels homes en la novel·la, que va ser condemnada d’immoral durant el fin de siècle, i demostrar com la seva feminitat va afectar la presència de dones en la novel·la de Wilde.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: John Stone
URI: http://hdl.handle.net/2445/170821
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BRIAS ALIAGA, Núria TFG.pdf884.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons