Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171028
Title: The use of formative assessment in foreign language teaching for motivation and L2 perception
Author: Vila Samper, Mireia
Director/Tutor: Gilabert Guerrero, Roger
Keywords: Avaluació formativa
Motivació en l'educació
Adquisició d'una segona llengua
Treballs de fi de grau
Formative evaluation
Motivation in education
Second language acquisition
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] Formative assessment provides students with immediate feedback, which they can apply to their language skills in order to improve them. Summative assessment, may lead to the student not feeling motivated and changing their perspective of L2 learning to a negative one. Thus, the present paper intends to show that formative assessment is able to motivate students and change their perspective on L2, after having former negative experiences with language learning.
[cat] L’avaluació formativa facilita en els alumnes un feedback immediat, aconseguint així una millora en el idioma de manera eficient. L’avaluació sumativa, l’avaluació pot portar a que l’estudiant no es senti motivat i que la seva perspectiva sobre l’aprenentatge d’una L2 canviï de forma negativa. Per aquest motiu, aquest treball pretén mostrar com l’avaluació formativa pot ajudar a motivar als estudiants i canviar la seva idea predeterminades sobre l’aprenentatge d’una L2, tot i haver tingut experiències negatives prèvies en aquest àmbit.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Roger Gilabert Guerrero
URI: http://hdl.handle.net/2445/171028
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VILA SAMPER, Mireia TFG.pdf874.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons