Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171075
Title: Ambiguity, light and darkness in Henry James’s The portrait of a lady
Author: Neculeac, Alina Mariana
Director/Tutor: Andrés González, Rodrigo
Keywords: Treballs de fi de grau
James, Henry, 1843-1916. The portrait of a lady
Bachelor's thesis
Issue Date: 3-Sep-2020
Abstract: [eng] This paper analyzes how Henry James’s novel The Portrait of a Lady questions the patriarchal system and the woman status in the Victorian period. The paper’s approach is a close reading of the narrative text with a focus on language use. Aspects of the novel such as the tendency towards the negative polarity of language, ambiguity, and the use of light and dark unveil subversive elements in the discourse. Although the novel appears to offer a contained ending by confining the protagonist within the same oppressive system it undermines, readers are invited to reflect on positive social alternatives. The starting point is created by the protagonist, who positions herself in a feminist solidary attitude by empathy.
[cat] Aquest treball analitza com la novel·la de Henry James The Portrait of a Lady qüestiona el sistema patriarcal i l'estatus de la dona en el període victorià. Per demostrar el qüestionament, el mètode utilitzat és una lectura a fons del text narratiu amb el focus en l'ús del llenguatge. Aspectes de la novel·la com la tendència cap a la polaritat negativa de la llengua, l'ambigüitat, l'ús de llum i foscor descobreixen elements subversius en el discurs. Tot i que la novel·la finalitza confinant la protagonista dins del mateix sistema opressor, la imaginació dels lectors serà fonamental per plasmar alternatives socials positives. La protagonista ja marca un punt de partida amb la seva posició solidària i feminista mitjançant l'ús de l'empatia.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Rodrigo Andrés González
URI: http://hdl.handle.net/2445/171075
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NECULEAC, Alina Mariana TFG.pdf487.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons