Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171081
Title: "The house i belong but do not belong to": space and identity in Sandra Cisneros' The house on Mango street
Author: Soler Paré, Eva
Director/Tutor: Alsina, Cristina
Keywords: Identitat (Psicologia)
Literatura chicana
Treballs de fi de grau
Identity (Psychology)
Mexican American literature
Cisneros, Sandra. The House on Mango street
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [eng] Sandra Cisneros’ The House on Mango Street (1984) tells the story of Esperanza, a young Latina girl growing up in Chicago, inventing for herself who and what she will become. By means of constructing the notion of “house” and “home”, Cisneros will show “how crucial it is for Esperanza to have a physical and metaphorical house of her own dreams” (Betz, 2019, p.32) in order to construct Esperanza’s sense of identity and belonging, which will be pivotal for the character’s emancipation and empowering. Therefore, this end-of-degree paper focuses on the question of space represented by “house” and “home” in Cisneros’ novel, and how the “house” in The House on Mango Street is representative of an identity; in other words, how space and identity are dependent upon each other.
[cat] The House on Mango Street (1984), la segona obra publicada de Sandra Cisneros, explica la història de l’Esperanza, una jove Latina que creix a la ciutat de Chicago, inventant-se en qui i què es convertirà. Construint la noció de “casa” i “llar”, Cisneros ens ensenyarà “com de crucial és per l’Esperanza tenir la casa física i metafòrica dels seus somnis”1 (Betz, 2019, p.32) per tal de construir el sentit d’identitat i pertinença de l’Esperanza, els quals seran essencials per l’emancipació i apoderament de la protagonista. Així, aquest treball se centra en la qüestió de l’espai, representat per la casa i la llar a la novel·la de Cisneros, i en com la “casa” a The House on Mango Street és representativa d’una identitat; en altres paraules, com espai i identitat són dependents l’un de l’altre.
Note: Treballs Finals del Grau d'Estudis Anglesos, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Cristina Alsina Rísquez
URI: http://hdl.handle.net/2445/171081
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Anglesos

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOLERPARÉ,EvaTFG.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons