Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171090
Title: Josep Vilaseca i Casanovas, arquitecte eclèctic (1848-1910). Els encàrrecs de la família Batlló i Batlló
Author: Ferrandis Escobedo, Montserrat
Director/Tutor: Molet Petit, Joan
Keywords: Història de l'art
Arquitectes
Barcelona
Treballs de fi de grau
Art history
Architects
Barcelona
Bachelor's thesis
Vilaseca i Casanovas, Josep, 1848-1910
Issue Date: Jan-2020
Abstract: El primer objectiu és fer un estat de la qüestió sobre l'arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas, a partir dels testimonis escrits dels seus contemporanis, així com dels experts i historiadors de l'art i l'arquitectura fins l'actualitat. En segon lloc, esbrinar com es va establir la relació de Vilaseca amb els germans Àngel, Enric i Pia Batlló i Batlló, membres de la saga de fabricants tèxtils, i estudiar les obres que li varen encarregar, objecte d'aquest treball: la seva funció, l'estil, així com la simbologia dels elements decoratius. Malgrat que, per les limitacions d'espai, no es pot estudiar aquí tota la producció de Vilaseca, sí que es pretén fer un breu resum de la seva vida i obra i reflectir l'evolució del seu estil sota les influències arquitectòniques de l'època, així com establir el status de Vilaseca en vida i el reconeixement posterior.
Note: Treballs Finals de Grau d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Joan Molet i Petit
URI: http://hdl.handle.net/2445/171090
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Ferrandis Escobedo_Montserrat.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons