Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171170
Title: Anàlisi dels gols en hoquei patins a les lligues espanyola, italiana i portuguesa
Author: Moreno Galceran, Daniel
Director/Tutor: López del Amo, José Luis
Keywords: Hoquei sobre patins
Roller hockey
Issue Date: 29-Nov-2019
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L’hoquei sobre patins es pot identificar com un joc esportiu col·lectiu, amb bola, dinàmic i complex entre dos equips de 4 jugadors i un porter, que consisteix a impulsar una bola amb l’estic cap a la porteria per tal de fer gol. En aquesta tesi s’analitzen els gols produïts a les principals lligues europees d’hoquei patins, 50 partits de l’OK Lliga, 50 de la lliga italiana i 50 de la lliga portuguesa, enregistrant un total de 1.074 gols. En aquesta mostra s’ha utilitzat la metodologia observacional per analitzar com s’aconsegueixen els gols: en quina fase de joc i situació, des de quina zona, quina acció tècnica utilitzen els jugadors per finalitzar, les zones des d’on s’assisteix per finalitzar, acció tècnica per assistir al jugador que marca gol i quines diferències hi ha entre l’OK Lliga, lliga italiana i lliga portuguesa. Aquestes dades són exposades a entrenadors amb experiència internacional per tal de donar la seva opinió i explicació de causa envers els resultats. Les conclusions d’aquesta tesi mostren que la procedència dels gols en les diferents lligues és de caràcter variat, de forma que cada lliga té la seva particularitat, ja sigui per factors culturals, perfil de jugador de lliga, factors tàctics o models de joc i gestions de partit per part dels entrenadors.
[eng] Roller hockey can be identified as a collective, dynamic and complex sports game played with a ball between two teams of 4 players and a goalkeeper which consists in pushing a ball with a stick to score. This thesis analyzes some of the goals scored in the main European hockey leagues; 50 matches of the OK League, 50 of the Italian league and 50 of the Portuguese league, registering a total amount of 1.074 goals. In this sample, the observational methodology has been used to analyze how goals are achieved: in which phase of play and situation, from which zone, what technical action players used to finish, the zones from where they are assisted, technical action to assist the player who scores the goal and what differences there are between the OK, the Italian and the Portuguese leagues. This data is then presented to internationally experienced coaches for them to state their opinion and account for the cause of these results. The conclusions of this thesis show that the origin of goals in the different leagues is varied and thus each league has its particularity either triggered by cultural factors, player profile according to league, tactical factors or game models and procedures of matches chosen by coaches.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171170
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) - Barcelona

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DMG_TESI.pdf48.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.