Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171288
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (juny 2020). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 5 i 11 de juny de 2020
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Registre de la propietat
Usdefruit
Civil law
Catalonia
Registration of land titles
Usufruct
Issue Date: 30-Jul-2020
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentari a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 5 de juny de 2020 (exclusió de béns en un llegat d'usdefruit universal i presa de possessió pel legatari) i d'11 de juny de 2020 (compravenda de - gairebé - tot l'immoble i drets de tanteig i retracte de l'Administració).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2020/07/1567.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2020, vol. 3/2020, num. 3, p. 478-489
URI: http://hdl.handle.net/2445/171288
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
703100.pdf574.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.