Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171312
Title: Procés de disseny d'un regulador de velocitat d'un motor asíncron mitjancant l'equip de desenvolupament PXI de NI
Author: Sanuy Charles, Andreu
Director/Tutor: Puig i Vidal, Manuel
Keywords: Motors
Reguladors elèctrics
Disseny de circuits electrònics
Engines
Electric controllers
Electronic circuit design
Issue Date: 2006
Abstract: En aquest projecte de final de carrera s’han diferenciats dos objectius principals diferents on es tractaran per separat cada un d’ells. El primer objectiu, és el muntatge d’un sistema per al control del cicle de disseny i test d’un producte. Per a fer-ho es seguirà un procés de disseny corresponent al procés de diagrama en ‘V’, on s’aniran passant de sistemes simulats amb software a sistemes implementats amb hardware. El segon objectiu principal, serà el disseny d’un controlador per a un tipus de motor determinat, seguint els passos del cicle de disseny marcat pel procés de disseny del diagrama en ‘V’.
Note: Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Electrònica, Universitat de Barcelona, Facultat de Física. Director: Manel Puig i Vidal. Any: 2006.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171312
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b1750835*
Appears in Collections:Projectes Finals de Carrera - Enginyeria Electrònica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PFC_Sanuy_Charles_Andreu.pdfPFC3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.