Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171441
Title: L'escenografia quotidiana del segle XIX. Can Papiol: estudi del context social i quotidià de la família Papiol a través dels interiors i el mobiliari
Author: Palacios Gonzalo, Laura
Director/Tutor: Creixell, Rosa
Keywords: Història de l'art
Arquitectura domèstica
Arts decoratives
Mobles
Usos i costums
Vilanova i la Geltrú (Catalunya)
Tesis de màster
Art history
Domestic architecture
Decorative arts
Furniture
Social life and customs
Vilanova i la Geltrú (Catalonia)
Papiol (Família)
Museu Romàntic Can Papiol
Segle XVIII-segle XIX
Masters theses
Issue Date: Sep-2020
Abstract: La investigació té com a objecte d'estudi la casa pairal de la nissaga Papiol, coneguda com a Can Papiol (1790 - 1801). El recorregut que es proposa en la investigació parteix de l'estudi històric local per tal de contextualitzar l'edificació de la casa Papiol i la seva ocupació durant el segle XIX. Per entendre la rellevància que té la casa familiar i la família en el sistema de l'Antic Règim, és indispensable estudiar el llinatge dels Papiol. En aquest punt, cal fer especial referència al rígid sistema que estructura la família catalana des del segle XVI: el pairalisme, i com a resultat vertebrador del sistema, la casa pairal. Els interiors històrics i el mobiliari de la planta noble de Can Papiol són el principal objecte d'estudi i en el qual s'ha centrat gran part de la tesi. L'evolució dels usos de les cambres i el mobiliari d'aquestes articulen el discurs teòric de la investigació i l'anàlisi crítica de la disposició museística actual.
Note: Màster Oficial en Estudis Avançats en Història de l'Art. Facultat de Geografia i Història de la UB. Curs: 2019-2020, Tutor: Rosa M. Creixell i Cabeza
URI: http://hdl.handle.net/2445/171441
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Palacios Gonzalo_Laura.pdf14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons