Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171451
Title: Les polítiques públiques de memòria en els debats del Parlament de Catalunya (1980-2015)
Author: Digón, Raül
Keywords: Política governamental
Memòria col·lectiva
Parlaments
Catalunya
Debats parlamentaris
Government policy
Collective memory
Legislative bodies
Catalonia
Debate (Parliamentary procedure)
Issue Date: 1-Sep-2016
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: Aquest article exposa l'activitat parlamentària -mocions, interpel·lacions, preguntes, resolucions, declaracions institucionals i lleis- sobre polítiques públiques de memòria democràtica entre la primera i la desena legislatura del Parlament de Catalunya. En particular d'ençà de la sisena, que marca un tomb qualitatiu quant al nombre i la varietat d'iniciatives sobre memòria. Així, el text assenyala els temes més recurrents en aquest terreny (les commemoracions, la revisió jurídica dels consells de guerra del franquisme, la retirada de símbols feixistes de l'espai públic, la recuperació de fons documentals i l'accés a arxius històrics, els ajuts econòmics a expressos polítics, la recerca de dades de persones desaparegudes, i l'excavació i senyalització de fosses, juntament amb la recuperació i la identificació de restes humanes de persones desaparegudes en la Guerra Civil i el franquisme). Mitjançant l'anàlisi de disposicions com la llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, i la llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, juntament amb el comentari de les mocions més destacades en la matèria (217/VI, 47/X, 69/X, etc.), el text identifica mancances implícites en aquests debats parlamentaris i formula observacions sobre l'eventual revisió del marc jurídic vigent a Catalunya sobre polítiques de memòria.
This paper sets forth the democratic activity of the Catalan Parliament on public memorial policies between the first and the tenth legal terms ( motions, questions and formal questions, resolutions, institutional declarations, bills, etc.) In particular, from the sixth onwards, as it marks a qualitative no-turning point, both in the number and in the variety of memorial initiatives. Thus, the text points out fields most debated in the area (commemorations, homages, the juridical revisions of court-martials during Francoism, withdrawal of fascist symbols from the public space, recovery of documental funds and access to historical archives, economic funding to political ex-convicts, research of missing persons' data and exhumation and signaling of common pits. Also, compilation and identification of human remains of persons gone missing during the Civil War and Francoism). The paper also goes through Law 13/2007, of 31 October, of the Democratic Memorial, and Law 10/2009, of 30 June, about the location and identification of persons gone missing during the Civil War and Franco's dictatorship. It claims for the dignification of common pits, and reviews the most outstanding relevant motions (217/VI, 47/X, 69/X, etc). It is thus that it pinpoints troublesome issues as emerged during parliamentary debates and formulates observations about the convenience of going through the current legal frame in Catalonia as regards memorial policies.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/ActivitatParlamentaria/article/view/312668/402752
It is part of: Activitat Parlamentària , 2016, num. 29, p. 89-114
URI: http://hdl.handle.net/2445/171451
ISSN: 1577-7162
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
703679.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.