Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171469
Title: El castell de Palafolls. Evolució històrica d'una fortalesa medieval
Author: Villella i Sánchez, Arnau
Director/Tutor: Soler, Maria, 1977-
Keywords: Arqueologia medieval
Castells
Història local
Excavacions arqueològiques
Palafolls (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Medieval archaeology
Castles
Local history
Archaeological excavations
Palafolls (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Oct-2020
Abstract: [cat] El castell de Palafolls té els seus orígens en al segle X i la seva ocupació s'allarga fins el segle XVI, tot i que en aquest darrer moment ja ha perdut part de la importància que el va caracteritzar. Durant aquests set-cents anys d'història, l'edifici va patint modificacions per tal d'adaptar-se a les innovacions poliorcètiques i a les seves funcions que van variant al llarg del temps. En aquest treball, es documentarà de manera inèdita, mitjançant un estudi de paraments i una interpretació de l'espai, quines reformes, construccions i ampliacions corresponen a cadascun dels períodes de la història de la fortificació. Per completar aquesta tasca, el treball inclou un apartat centrat en la configuració d'un projecte arqueològic, el qual té com a objectiu, a partir de la proposta d'excavacions i prospecció, resoldre els interrogants que puguin haver sorgit en el procés de registre de les estructures documentades i de les seves reformes.
[eng] The Palafolls’ castle has its origins in the tenth century and its occupation lasts until the sixteenth century, although at this last moment the castle has lost some of the importance that characterized it. During these seven hundred years of history, the building has undergone modifications in order to adapt to polyorcetic innovations and its functions, which vary over time. In this project, it will be documented in an unpublished way, through the study of facings and an interpretation of the space, which reforms, constructions and extensions correspond to each one of the periods of the history of the fortification. To complete this task, the project includes a section focused on the configuration of an archaeological project, which aims, from the proposal of excavations and prospecting, to solve any questions that may have arisen in the registration process of the different structures documented and his changes.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Maria Soler
URI: http://hdl.handle.net/2445/171469
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Villella_Sanchez_Arnau.pdf5.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons