Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171616
Title: Vaixella de taula de tradició hel·lenística a l’antiga Bactriana (s.IV-II a.C.). Aproximació tipològica i arqueomètrica
Author: Carrión Anaya, Sara
Director/Tutor: Martínez Ferreras, Verónica
Keywords: Arqueologia
Ceràmica hel·lenística
Arqueometria
Bactriana
Treballs de fi de grau
Arqueology
Hellenistic pottery
Archaeometry
Bactria
Bachelor's thesis
Issue Date: Aug-2020
Abstract: El present treball es centra en l’estudi de la vaixella de taula de tradició hel·lenística produïda i utilitzada al nord de l’antiga regió Bactriana des de la conquesta del territori per Alexandre el Gran fins al període de la dinastia selèucida i dels monarques greco- bactrians (entre finals del s. IV i finals del s. II a.C.). Tot i que les formes i decoracions d’aquests elements ceràmics mostren clares influències de la cultura grega mediterrània, el coneixement a Occident sobre aquestes produccions centro-asiàtiques és molt limitat ja que no existeixen estudis sistemàtics amb dades fiables i no es disposa d’una tipologia ceràmica ben definida. Amb l’objectiu d’aportar nou coneixement sobre aquesta vaixella de taula utilitzada tant en un context quotidià com en un context de banquet, s’examinen diversos conjunts ceràmics de quatre jaciments —Aï Khanoum, Kampyr Tepe, Termez i Kurganzol—. La revisió de la documentació històrica, arqueològica, arqueomètrica, geogràfica i etnogràfica ha permès aproximar-nos a la contextualització crono-espacial, a la categorització tipològica i a la caracterització arqueomètrica (establiment de la provinença i dels processos tecnològics de manufactura) dels prototipus de vaixella de taula més característics. Així mateix, també s’han pogut establir paral·lelismes per a algunes formes documentades amb les produccions contemporànies mediterrànies. L’estudi demostra que, a part d’imitar les formes i decoracions, també s’intenten imitar els processos de producció ceràmica mediterranis però no s’arriba a reproduir la triple atmosfera de cocció de les produccions de vernís negre mediterrànies. A més a més, tot i que es detecta una alta estandardització formal i tecnològica en la producció de vaixella de taula a tots els jaciments tractats de la Bactriana, es documenten certes diferències entre assentaments.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Verónica Martínez Ferreras
URI: http://hdl.handle.net/2445/171616
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Carrion Anaya_Sara.pdf4.69 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons